Choose Your Color

DERGİ - KİTAP

TAVSİYE KİTAP LİSTESİ

  • 06.12.2022
  • 647

Bizim Mürşidi Kamilimiz hocalarımıza diyordu. Kitaplarınızın tozlarını silkeleyin diyordu. Öyle okuduk, tamam bitirdik işte, Vaiz olduk, Müftü olduk. Bir Kuran Kursunda öğretici olduk, şu olduk bu olduk demeyin. Aman ha mütalaa edin buyuruyordu. Böyle eserler de mevcut Üstadımızın da, Sami Efendi Hazretlerinin de, taa Sıddıkı Azamdan Üstadlarımıza kadar  gelen,  meşayığı ızamında, İmam Şarani’nin İmamı Gazali ve günümüzde birçok eser.

Tavsiye edilen bu eserlerden bazıları...