Choose Your Color

FIKIH OKULU

FIKIH

Yüce Allah (c.c) kimin yararını ve hayrını dilerse, onu şer'î hükümleri bilen bir fâkih, basîret üzere bakan bir âlim kılar. 
Fıkıh kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi, lehine olan şeylere -evet-, aleyhine olan şeylere -hayır- diyebilmesidir.
Bu minvalde her müslümana, Fıkıh ilminden öğrenmek farzdır. Hem farziyyetimizi yerine getirebilmek hem de güzel nesiller yetiştirebilmek için;

 DİDAR AKADEMİ - FIKIH OKULUMUZ