Choose Your Color

HADİS OKULU

HADİS

Sevgili Peygamberimiz (sav)'in güzel ahlâkıyla ahlâklanmak, her müminin gayesi.
O'nun örnek ahlâkını anlatan en güzel sözler; Kur'ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerdir.  
O'nu anlamak için takip edeceğimiz;

DİDAR AKADEMİ - HADİS OKULUMUZ