Choose Your Color

AKAİD OKULU

AKAİD

Allah-u Teâlâ buyuruyor ki: " Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zâriyât/56.)

Allah (c.c), kâinatı insan için, insanı da Zâtına kulluk için yaratmıştır.
İnsan, evvela boş yere yaratılmadığı ve çok büyük bir amaç için var olduğu bilincinde olmalıdır. 
İslam'dan İman'a, İman'dan İhsan mertebesine  ulaşıp, Mârifetullah'ı tahsil ederek kâmil imanı elde etmek için;

DİDAR AKADEMİ - AKAİD OKULUMUZ