Choose Your Color

Gönül Aleminden

TESELLİNAME

  • 31.10.2022
  • 985

Sabreyleyip ciğerini dağlayan
Teslim olup hakk’a gönül bağlayan
İkiyüz yıl zellesina ağlayan
Atamız Adem(a.s)’e olanı düşün

Bin elli sene ömrü olan
Sabreyleyip rıza-yı Rahman’ı bulan
Kırılıp kavmi tufana dalan
İbret al.Nuh(a.s)’a olanı düşün

Düşün oğlum Peygamberin şuçu ne
Musibetle beyaz geldi saçına
Mancınıkla düştü ateş içine
Berdü selam olan Halil(a.s)’i düşün

İmtihanla has kulları seçildi
Ağaç gibi ortasından biçildi
Mübarek kanları yere saçıldı
Zekeriya(a.s) dosta olanı düşün

Mevlam’dan geliyor bizlere dertler
Sabredersen kuzum sevabın katlar
Peygamberi nasıl yemişti kurtlar
Hazreti Eyyub(a.s)’a olanı düşün

Kırk sene aktı Yakub(a.s)’un yaşı
Genç idi çünkü Yusuf’un yaşı
Kuyuya attılar, vurdular taşı
On iki yıl zindanda kalanı düşün

Günahı söylemek sanki suç gibi
şehitlik insana olur taç gibi
Kestiler bu zatı misl-i koç gibi
Yahya (a.s) Peygambere olanı düşün

Altmış üç var idi Sultan’ın yaşı
Neler çekti iki cihan güneşi
Uhud tepesinde kırıldı dişi
Sultan-ı Rasul (S.A.V)’e olanı düşün

Sıddık’ın ayağı Gar'da sokuldu
Ömer’ın karnına hançer kakıldı
Osman’ın kanı Kur’an’a döküldü
Küfe de Ali’ye olanı düşün


Kalemdar yazmakla bitmez yazılar
Maddi, manevi dertler sızlar
Kerbela’da şehit düşen kuzular
Hasan ile Hüseyin’e olanı düşün

Hacı Hasan Efendi (k.s)