Choose Your Color

TEFSİR OKULU

TEFSİR

Malik bin Dinar Hazretleri buyurur;
"Ey Kur’an okuyucuları! Ey Ehli Kur’an olanlar! Okuduğunuz Kur’an sizin kalplerinize ne ekti ona bir bakın. Nasıl ki yağmur arzın baharı ise okuduğunuz Kur’an da müminin kalbinin baharıdır…"

"Kur’an Okuma = Anlama + Anlatma + Uygulama" düstûruyla başlayacağımız, gönül dünyamızı berraklaştıracak;

DİDAR AKADEMİ - TEFSİR OKULUMUZ
ÇOK YAKINDA...