Choose Your Color

Gönül Aleminden

ŞİFA TARİFESİ

  • 31.10.2022
  • 451

Besmele geçsin başına
Gelsin mü´minler hoşuna
Geçirme ömrün boşuna
Kur´anına devam lâzım.

 ALLAH´a hamdeder kulu
Peygamber göstermiş yolu
Şükre devam eyle, ulu
Bu nimeti bilmek lâzım. 

Gelip kıldırdı dumanı
Kula öğretti imanı
Resul´dür etme gümanı
Salavata devam lâzım

Bilin Muhammed Mustafa (a.s.)
Vazifeyi etti îfa,
Al-i Ashab ruha safa
Yollarından gitmek lâzım. 

Namaz, İslâm´ın binası
Şahâdet oldu hanesi
Tenvir etti, uyan nası
Tehvid´e çalışmak lâzım. 

Savm ile kır nefsin belini
HAK sever zekat veren kulunu
Hacc et, gör Mekke ilini
Farz olana gitmek lâzım. 

Evvelâ ilim olmalı
Amel nehrinden dolmalı
İhlâs bahrine dalmalı
Bu işe ihtimam lâzım. 

Tarikat temeli bunlar
Rabıtayla kalbi dinler
Teslim olup işi anlar
Meyyit gibi olmak lâzım. 

Tarifeye hile etme
Eksik yahut fazla gitme
Kendi fikrin sözün tutma
Başını indirmek lâzım. 

Letâif dersini alan
Mahsun olma, geri kalan
Riyakârlar bela bulan
Yokluğa atılmak lâzım. 

Kardeş gel benliği bırak
Gerek gayet temiz yürek
Yakın sanma, yol çok ırak
Tedarikin görmek llâzım. 

Kalbin zikri soldan başlar
Ruh´un dahi, sağdan işler
Sır çalışır, olur üçler
Tarifeyi tutmak lâzım. 

Hafî, sağ memenin üstü,
Ahfa´nın, Muhammed dostu
İhvanın tez geçmek kasdı
Lâkin burda durmak lâzım. 

Beşini bir eyle burda
Daima kalbinden kur da
Çok durdukça şifa derde
Temel muhkem olmak lâzım. 

Söylemeden tez tez geçme
Tarifçiye yara açma
Her arkın suyundan içme
Menbaını bulmak lâzım. 

Beş´den sonra alna çıkan
Adû nefse zincir takan
Zikrin aleviyle yakan
Rabıta çok olmak lâzım. 

Şeytan, dünya hücum eder
Meyledersen zikir gider
Yetişen var etme keder
Hazrete çağırmak lâzım.

 

 

 

 

Bundan sonra zikr-i kül´e
Bir sızı çökmeli bele
Zikir hiç gelemez dile
Cemi´ âza demek lâzım. 

Zikr-i sultanî´ye dönen
Mâ, hevâ, nâr, turab binan
Bütün vücud bir dil sanan
Yarenlarla sohbet lâzım. 

Bundan sonra nefy-ü isbat
Gelir tevhid, gider zulmez
Lâkin çok istermiş gayret
Fikren buna devam lâzım. 

Nefesini çeken içe
Tek olacak, varın üçe
Yirmi bire yol aça
Maksut, matlub, rıza lâzım. 

Yazmakla bu iş bilinmez
Sadr´a yazılır silinmez
Bu ders herkesde bulunmaz
Lâkin tarif etmek lâzım. 

Gir murakabe içine
Katın ebrarlar göçüne
Bunlar gelmesin hiçine
Hedefin gözetmek lâzım. 

Kalbin arşa tam açmalı
ALLAH´ın feyzini içmeli
Fena ahlâktan geçmeli
Nefsini çiğnemek lazım. 

Üç şey bu derslere zarar
Hasta, derde deva arar
Üstazımız vermiş karar
Reçetesin tutmak lâzım. 

Şeriatsız işi yapmak
Fenalık ardına kopmak
İğne kadar haktan sapmak
Zararını bilmek lâzım. 

Şeriatsız tarîk olmaz
Cahil sofu dinin bilmez
Belki camiye de gelmez
Bu kavimden kaçmak lâzım. 

Kadınla zikre oturur
´Helâl´ der, dînin yitirir
Girdiği köyü batırır
Namusu korumak lâzım. 

Ekserî cahil toplanır
Varır ilmeye saplanır
Yumurta olsan kulplanır
Cahillerden kaçmak lâzım. 

Böyle olur kerametten azan
Şeriat, elde bir mizan
Aldatır, ´sen de keramez kazan´
Her şahsı bir tartmak lâzım. 

İkinci, gafille sohbet
Aman, bu işten et nefret
Sana lâzım gözüm uzlet
Halvete çekilmek lâzım. 

Üçüncü, dünyayı sevmek
Kalbine sevgisin koymak
Daima lâfını etmek
Bu sözlerden hazer lâzım. 

Kalemdar, kusurun dolu
Bu üç şey sende var, belî
Öyle ise niden eli
Kendini düşünmek lâzım. 

Hacı Hasan Efendi (k.s.)